Slovenská chirurgia 3/2013

Laparoskopická resekcia karcinómu hrubého čreva a rekta, vyhodnotenie výsledkov na Chirurgickom oddelení FNsP v Žiline – 2. časť

MUDr. Boris Babiš, MUDr. Rastislav Johanes, PhD., doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Michal Žáček

Snahou autorov je chirurgickej verejnosti priblížiť laparoskopické resekcie hrubého čreva a rekta realizované na chirurgickom oddelení v Žiline, v pokračovaní predošlého článku s dôrazom na vyhodnotenie liečby. Prospektívnej analýze s vyhodnotením rôznych parametrov sme podrobili 503 pacientov operovaných na našom pracovisku od roku 2003 do roku 2010. V článku sme vyhodnotili dĺžku hospitalizácie, exitus do 30 dní po operácii, potrebu terapeutickej aplikácie ATB pri infekčných postoperačných komplikáciách intraabdominálne a v brušnej stene, komplikácie počas výkonu a po ňom.

Kľúčové slová: laparoskopická resekcia, hrubé črevo, rektum.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopic resection for the large bowel and the rectal carcinoma, summary of the outcomes on the Department of Surgery in Žilina Hospital, part 2.

The aim of autors is to approximate laparoscopic resections of large bowel and rectum in Department of Surgery in Žilina to Surgeons as a continue the previous article with accent to evaluation of the treatment. In this prospective study we enrolled 503 patients, which were operated from 2003 to 2010. In this article we evaluated the duration of the hospital stay, death to 30th postoperative day, necessary to therapeutical using of the antibiotics, complications during and after laparoscopic and due to laparotomy resection of the large bowel and the rectum.

Keywords: laparoscopic resection, large bowel, rectum.