Slovenská chirurgia 4/2013

Komplikácie po resekčných výkonoch na pankrease

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.

Ochorenia pankreasu, predovšetkým chronická pankreatidída a nádory pankreasu, sú najčastejšími indikáciami na resekčné operačné výkony na pankrease. Napriek výraznému poklesu úmrtnosti po týchto operáciách, počet pooperačných komplikácií ostáva pomerne vysoký. Koncentrácia pacientov v špecializovaných centrách znižuje mortalitu aj morbiditu pri týchto výkonoch.

Kľúčové slová: chronická pankreatitída, karcinóm pankreasu, resekčné výkony, komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications after pancreatic resections

Diseases of pancreas, especially chronic pancreatitis and tumors of pancreas are the most common indications for surgical interventions on the pancreas. Despite a significant decrease in mortality after these operations, the number of postoperative complications remains relatively high. The concentration of patients in specialized centers reduces mortality and morbidity in these surgical procedures.

Keywords: chronic pancreatitis, pancreatic cancer, pancreatic resections, complications.