Slovenská chirurgia 3/2013

Komplikácie po operácii hemoroidov Longovou metódou

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Michal Žáček

Cieľ: Zhodnotenie výsledkov a komplikácií po operácii hemoroidov Longovou operačnou metódou. Materiál a metodika: Autori retrospektívne spracovali súbor pacientov operovaných od roku 2000 do júna 2013. Spolu operovali Longovou metódou 126 pacientov. Výsledky: V súbore 126 operácií zaznamenali 6 pooperačných komplikácií. V troch prípadoch pozorovali recidívu ochorenia, 2-krát sa vyskytlo pooperačné krvácanie, 1-krát stenóza anu. Záver: Longova operácia predstavuje pre skupinu pacientov s hemoroidálnym ochorením vhodnú operačné metódu.

Kľúčové slová: hemoroidy, komplikácie, Longo, stapler.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications after operations of the hemorrhoids with Longo procedure

Aim: The evaluation of the results and the complications after Longo procedure for hemorrhoids. Material and methods: The retrospectine study in a group of 126 patients operated in the period 2000 – 6/2013. Results: In a group of 126 patients authors observed 6 postoperative complications. Three patiens present with recurrency, two with bleeding, one patient had stenosis. Conclusion: For a group of patients with hemorrhoids presents the Longo procedure advisable operative method.

Keywords: hemorrhoids, complications, Longo, stapler.