Slovenská chirurgia 4/2014

Komplikácie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu Časť I. Intraoperačné komplikácie

MUDr. Martin Huťan, PhD., doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Stanislav Dolák

Chirurgia kolorektálneho karcinómu prináša špecifické komplikácie. Vyskytujú sa intraoperačne, ale aj v pooperačnom období. Najvážnejšie intraoperačné komplikácie sú masívne presakrálne krvácanie a lézia ureterov. Pooperačné komplikácie sa manifestujú krátko po operácii, ale aj v neskoršom pooperačnom období.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, intraoperačné komplikácie, masívne presakrálne krvácanie, lézia ureterov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of colorectal cancer surgery. Part I. Intraoperative complications

Surgery of colorectal cancer may cause specific complications. These complications can occur already during the surgery itself as well as during the postoperative period. The most serious intraoperative complications include massive life threatening presacral bleeding and various types of ureteral lesions. Postoperative complications are manifested shortly after a surgery, but also in later postoperative period

Keywords: colorectal cancer, intraoperative complications, massive presacral bleeding, lesions of ureters.