Slovenská chirurgia 1/2014

Justus Ohage – autor prvej cholecystektómie na západnej pologuli

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.

V záujme rozšírenia poznatkov o významných chirurgických osobnostiach, ktorých životopisy sú málo známe, hoci sú zaujímavé, prinášame článok o chirurgovi, ktorý ako prvý vykonal cholecystektómiu na západnej pologuli. Dr. Justus Ohage, ktorého život sa preťal so životmi takých osobností ako sú prezident Abraham Lincoln, Buffalo Bill či zakladateľ Mayo Clinic – William W. Mayo, si našu pozornosť zaslúži.

Kľúčové slová: prvá cholecystektómia v Amerike, Justus Ohage.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Justus Ohage – author of the first cholecystectomy in the Western Hemisphere

Concerning to improve knowledge about important surgical personalities, whose biographies are not so known in spite of that they are interesting, we bring the article about surgeon, who performed the first cholecystectomy in the western hemisphere. Dr. Justus Ohage, whose life has crossed paths with the lives of personalities such as president Abraham Lincoln, Buffalo Bill and founder of Mayo Clinic – William W. Mayo, is worthy of our interest.

Keywords: first cholecystectomy in America, Justus Ohage.