Slovenská chirurgia 4e/2023

Intrauterinné teliesko ako raritná príčina ileózneho stavu

MUDr. Eva Elisabeth Škvarková, MBA, MUDr. Ján Šaffa, M. B. B. Ch. Mohammed Ba Gunaid

45-ročná pacientka hospitalizovaná na chirurgickom oddelení pre trojdňové bolesti brucha lokalizované do podbrušia, s nauzeou, vracaním a absenciou defekácie. V osobnej anamnéze dominuje údaj o zavedenom IUD (intrauterinnom teliesku) 20 – 30 rokov. Laboratórne vyšetrenia s eleváciou zápalových markerov, minerálovým rozvratom. Natívne CT vyšetrenie abdomenu s verifikovaným ileóznym stavom a kompletnou migráciou intrauterinného telieska intraperitoneálne. Po urgentnej predoperačnej príprave realizovaná parciálna resekcia ilea, side to side ileoileoanastomóza cutterom, hysterektómia a bilaterálna ovarektómia.

Kľúčové slová: strangulačný ileus, IUD, kazuistika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intrauterine device as a rare cause of intestinal obstruction

A 45-year-old female patient was hospitalized in the surgical department with 3 days of lower abdominal pain, with nausea, vomiting and obstipation. In the personal history, personal has inserted IUD for 20-30 years. Laboratory examinations show elevation of inflammatory markers. CT scan of the abdomen confirmed intestinal obstruction with migration of the IUD intraperitoneally. After urgent pre-operative preparation, partial resection of the ileum, side to side ileoileoanastomosis, hysterectomy and bilateral oopherectomies were performed.

Keywords: strangulation ileus, IUD, case report