Slovenská chirurgia 1/2012

Helsinská deklarácia a aktivita Svetovej zdravotníckej organizácie Bezpečný operačný výkon zachraňuje životy – prvé skúsenosti z praxe

et al., MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Cesta pacienta peroperačným obdobím závisí od činnosti a zodpovednosti celého tímu lekárov a sestier, pričom jeho hlavnou úlohou je zvýšiť bezpečnosť pacienta. Preto Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), chirurgické a anestéziologické spoločnosti, spoločnosti sestier a pacientov pripravili a v roku 2008 uviedli v New Yorku iniciatívu „Bezpečný operačný výkon zachraňuje životy“. Tento proces prebieha aj v Európe. Bol vypracovaný kontrolný protokol (checklist), ktorý má byť vyplnený pred, počas a po operačnom výkone. Vyplnením protokolu sa majú skontrolovať úkony, ktoré musia byť urobené. Nemá to byť práca navyše, iba kontrola, či je pacient a tím pripravený na operačný výkon. Ak tím nemá vôľu a čas vyplniť protokol, nie je pripravený vykonať operačný výkon v súlade s mottom „In somno securitas“. V kontrolnom protokole bolo stanovených 10 kľúčových momentov. Helsinská deklarácia bola podpísaná 14. júna 2010 v rámci kongresu ESA v Helsinkách a uverejnená ako Helsinki Declaration for Patient Safety in Anaesthesiology. Hovorí o bezpečnosti pacienta v peroperačnom období a protokoloch, ktoré majú byť vypracované pre bezpečné podávanie anestézie, peroperačný priebeh a pooperačné obdobie, vrátane liečby bolesti.

Kľúčové slová: bezpečnosť pacienta, perioperačné obdobie, Helsinská deklarácia, kontrolný protokol – check list.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Helsinki Declaration and World Health Organization activity Safe Surgery Saves Lives, first experiences

The outcome of surgical patient depends upon the action and responsibility of physician and nurse teams during perioperative period. The safety of the patient is the main goal. In 2008 introduced in New York the World Health Organisation, surgical and anaesthesiological societies, societies of nurses and patients the initiative “Safe Surgery Saves Lives”. This initiative was embraced also in Europe. The checklist with 10 most important items was prepared that should be filled in before, during and after surgery. The purpose of the checklist is to ensure that all steps that should be done are really done. It should not bring more work; it is just a control that the patient has been fully prepared for surgery. If the team has no intention to fill in the checklist or the time can not be allocated then the team is not properly prepared to perform surgery in terms of the line with a motto In somno securitas. Helsinki declaration (on patient safety) has been signed on June 14, 2010 during the annual Euroanaesthesia meeting in Helsinki and was published as Helsinki Declaration for Patient Safety in Anaesthesiology. According the Declaration the safety of the patient during perioperative period should be secured by collaborative activities of all involved professionals. All institutions dealing with such patients in Europe should provide safe anaesthesia to ensure the patient safety and to have protocols and the necessary facilities for the whole period including preoperative evaluation and postoperative pain therapy. We would like to demonstrate our first experiences with introducing Helsinki declaration and surgical checklist in our hospital.

Keywords: surgical patient, safety, perioperative care, Helsinki Declaration, checklist.