Slovenská chirurgia 3 - 4/2021

Diagnostika, liečba a odporúčania pre manažment primárneho spontánneho pneumotoraxu

MUDr. Ivan Kováč, PhD., MUDr. Monika Miklóšová, MUDr. Milan Stebnický, PhD., MUDr. Peter Labus, MUDr. Marián Kudláč, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

Primárny spontánny pneumotorax (PSP) sa vyskytuje predovšetkým u mladých ľudí. Pre toto ochorenie je charakteristické najmä pomerne vysoké percento recidív po primárnej liečbe hrudnou drenážou. Incidencia pre PSP sa pohybuje v rozmedzí od 18 do 28 prípadov na 100 000 obyvateľov v mužskej populácii a 1,2 až 6 prípadov na 100 000 obyvateľov v populácii ženskej. Hlavným rizikovým faktorom naďalej ostáva fajčenie tabakových výrobkov. V posledných desaťročiach došlo k pomerne veľkému pokroku v možnostiach liečby ako aj možnostiach prevencie recidívy ochorenia. V patofyziológii ochorenia zohráva úlohu formácia a následná spontánna ruptúra subpleurálnych blebs a búl. Exaktný patofyziologický mechanizmus vzniku však doposiaľ nie je úplne objasnený. Na diagnostiku, liečbu a optimálny manažment pacientov bolo recentne konštruovaných niekoľko svetovo akceptovaných odporúčaní. V našich geografických šírkach sa do popredia dostávajú najmä odporúčania formulované autormi z BTS (Britská torakálna spoločnosť − British Thoracic Society), ERS (Európska respiračná spoločnosť – European Respiratory Society) a ACCP (Americké kolégium hrudných špecialistov − American College of Chest Physicians). Tieto štúdie predstavujú základ nášho prehľadového článku a poznatky z formulovaných odporúčaní sú implementované v texte.

Kľúčové slová: spontánny pneumotorax, hrudná drenáž, torakotómia, videoasistovaná torakoskopia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis, treatment and recommendations for the management of primary spontaneous pneumothorax

Primary spontaneous pneumothorax (PSP) affects young healthy people with a significant recurrence rate. The incidence of PSP is between 18-28 per 100 000 per year in males and 1,2-6 per 100 000 per year in females. Smoking remains the main risk factor of PSP. Routine smoking cessation is advised. Last decades advances in treatment and management of patients with PSP have been variably implemented in clinical practice. Formation and spontaneous rupture of subpleural blebs and bullae are described as pathophysiological mechanism of PSP. However the precise pathogenesis of PSP is not completely understood. The key guidelines in the management of primary spontaneous pneumothorax (PSP) include the British Thoracic Society (BTS) Pleural Disease guideline, European Respiratory Society task force statement: diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax and American College of Chest Physicians (ACCP) Consensus Statement. Acknowledgements from these sources are creating rudimental source of information in our review.

Keywords: spontaneous pneumothorax, chest drainage, thoracotomy, video-assisted thoracoscopy