Slovenská chirurgia 2/2012

Chirurgická liečba parastomických hernií

MUDr. Peter Škulavík, MUDr. Alexander Mayer

Parastomická hernia patrí k vážnym problémom črevnej chirurgie, pričom doteraz nie je jednotne definovaná. Objavuje sa ako neskorá komplikácia chirurgie stómií. Postihuje pacientov so svojimi akútnymi a chronickými prejavmi. Liečba parastomickej hernie je často komplikovaná a v mnohým prípadoch vyžaduje individuálny prístup. Základom úspešnej liečby je dôkladné zhodnotenie príznakov, ktoré môžu gradovať od kozmetických problémov až po život ohrozujúce komplikácie. V súčasnosti má chirurg k dispozícii viacero liečebných postupov, ktoré majú svoje výhody i nevýhody. Do popredia sa dostáva hlavne využitie protetických sieťok, ktoré ponúkajú príležitosť na prevenciu, ako aj liečbu parastomickej hernie.

Kľúčové slová: parastomická hernia, komplikácie, stómia, chirurgická liečba, laparoskopia, syntetická sieťka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical repair of parastomal hernias

Parastomal hernia is considered to be one of major problems in intestinal surgery, while it still lacks a uniform definition. The condition develops as a late-onset complication following stoma surgery. It may occur in an acute or chronic form. Treatment of parastomal hernia is often complicated and in many cases requires an individual approach. Successful treatment is conditional on a thorough evaluation of symptoms, which may vary from cosmetic problems to life-threatening complications. Today, surgeons may choose from several procedures, each of which presents certain advantages and disadvantages. The use of prosthetic mesh, which is becoming more and more common, can be considered both in the prevention and treatment of parastomal hernia.

Keywords: parastomal hernia, complications, stoma, surgical treatment, laparoscopy, synthetic mesh.