Slovenská chirurgia 2/2013

Chirurgická liečba karcinómu rekta pomocou Endo GIA™ Radial Reload s Tri-Staple™ technológiou

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Kolorektálny karcinóm pri častosti svojho výskytu predstavuje stály problém pre chirurga ako aj pacienta, hlavne pokiaľ je postihnuté distálne rektum. Trendom súčasnosti je využitie sfinkterzáchovnej chirurgie, ktorá prináša pacientovi lepšiu kvalitu života pri nezmenenom prežívaní, či lokoregionálnej recidíve. Každý chirurg s radosťou privíta novinky, ktoré umožnia bezpečnejšiu anastomózu. Jednou z posledných je vyvinutie staplera Endo GIA™ Radial Reload s Tri-Staple™ technológiou, ktorá skvalitňuje a hlavne zjednodušuje distálny uzáver rekta. Stapler je vhodný ako pre klasickú, tak aj laparoskopickú chirurgiu. Prvé skúsenosti ukazujú na bezpečnosť uzáveru rekta vďaka vynovenej technológii firmy Covidien.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, sfinkter záchovná operácia, Endo GIA a Tri- Staple technológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of rectal cancer using the Endo GIA™ Radial Reload with Tri-Staple™ Technology

Colorectal carcinoma is common problem for surgeon and patient becasue of it´s frequency, especially if the distal rectum is affected. The trend of nowadays is using of sphincter preservating surgery, which brings better quality of life while unchanged survival, or higher locoregional recidivation. Every surgeon likes news, which allow safer anastomosis. One of the lastest news is development of stapler Endo GIA™ Radial Reload with Tri-Staple™ technology, which improves a quality and facilitate providing of distal part of rectum closure. Stapler is appropriate for open laparotomy and laparoscopy, too. The first experiences show the safety of rectal closure thanks to newer technology of Covidien firm.

Keywords: colorectal carcinoma, sphincter preservating operation, Endo GIA and Tri-Staple technology.