Psychiatria pre prax 2–3/2010

Zvýšení dávky antidepresiva při nedostatečné odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou

MUDr. Martin Bareš , MUDr. Tomáš Novák, Ph.D

Depresivní porucha je relativně časté onemocnění v běžné populaci. Pouze 30–40 % pacientů léčených antidepresivy dosáhne remise. Zvýšení dávky antidepresiva je doporučováno v případech nedostatečné odpovědi na léčbu. Autoři komentují současné důkazy o účinnosti této léčebné strategie.

Kľúčové slová: depresivní porucha, zvýšení dávky, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The dose escalation of antidepressant in nonresponders with depressive disorders

Depressive disorder is a relatively common disease in the population. Only 30–40 % patients treated with antidepressants achieve remission. The dose escalation of antidepressants is recommended in cases of unsatisfactory response to treatment. The authors comment contemporary evidence about efficacy of this strategy.

Keywords: depressive disorder, dose escalation, treatment.