Psychiatria pre prax 2/2008

ZOTEPÍN V LIEČBE SCHIZOFRÉNIE A JEHO ĎAĽŠIE INDIKÁCIE

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., MUDr. Ivan André, PhD.

Práca prináša prehľad kľúčových poznatkov o zotepíne, staršieho i novšieho charakteru. Zaoberá sa zaujímavou históriou tohto liečiva, zamýšľa sa nad súčasnou pozíciou a možnosťami tohto atypického antipsychotika. K práci je pripojená aj kazuistika, ktorá dokresľuje postavenie tohto liečiva z praktického hľadiska. Kľúčové slová: zotepín, klinická účinnosť, súčasnosť a perspektívy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ZOTEPÍN V LIEČBE SCHIZOFRÉNIE A JEHO ĎAĽŠIE INDIKÁCIE

Práca prináša prehľad kľúčových poznatkov o zotepíne, staršieho i novšieho charakteru. Zaoberá sa zaujímavou históriou tohto liečiva, zamýšľa sa nad súčasnou pozíciou a možnosťami tohto atypického antipsychotika. K práci je pripojená aj kazuistika, ktorá dokresľuje postavenie tohto liečiva z praktického hľadiska. Kľúčové slová: zotepín, klinická účinnosť, súčasnosť a perspektívy.