Psychiatria pre prax 4/2012

Zmeny hormónov štítnej žľazy u pacientov s depresiou

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Veronika Koňaková

Vzťah endokrinného systému a depresie je už dobre známy. Najbližší vzťah k tomuto ochoreniu majú dve zo šiestich hormonálnych osí, a to os štítnej žľazy (HPT) a os nadobličiek (HPA). Zmeny aktivity týchto osí súvisia okrem iného aj s priebehom depresie. Tieto skutočnosti viedli k realizácii rôznych štúdií venovaných možnému terapeutickému využitiu hormónov v liečbe depresie. Spomedzi všetkých sa najlepšie osvedčil trijódtyronín, ktorý figuruje už i v niektorých zahraničných odporúčaní (guidelines) pre manažment depresie. Dôležitosť tejto témy podčiarkuje to, že niektoré hormóny majú prediktívny charakter pre priebeh ochorenia. Inšpirujúc sa týmito poznatkami sme ich v rámci vlastného pilotného sledovania potvrdili, ako aj súvislosti s hormónmi štítnej žľazy, predovšetkým trijódtyronínom.

Kľúčové slová: depresia, HPT, trijódtyronín, tyroxín, tyreotropín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Changes in thyroid hormones in patients with depression

There is a well-established relationship between hormonal systems and depression. Thyroid (HPT) and adrenal axis (HPA) are closely linked to depression. The changes in these two axes are related not only to endocrine diseases but to depression too. This led to studies examining the efficacy of these hormones for treatment of depression and tri-iodothyronine had the best results. Tri-iodothyronine is also in the guidelines for management of depression. This is particularly important from the point of view that some hormones have predictive character to continuance of depression. Drawing on this knowledge we have within this own monitoring confirmed the pilot, as well as the context of thyroid hormones, especially tri-iodothyronine.

Keywords: depression, HPT, tri-iodothyronine, thyroxine, thyreotropine.