Psychiatria pre prax 1/2015

Závislosti v DSM-5

MUDr. Mária Martinove, ml.

V piatom vydaní Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-5) boli realizované viaceré zmeny aj v diagnostickej kategórii s predbežne preloženým názvom „Látkami podmienené a návykové poruchy“, venujúcej sa problematike závislostí. V článku sú uvedené najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa kritérií pre látkami podmienené a návykové poruchy v DSM-5.

Kľúčové slová: DSM-5, diagnostické klasifikačné systémy, látkami podmienené a návykové poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Substance-related and addictive disorders in DSM-5

The fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) makes several changes also to the category of Substance-Related and Addictive Disorders. In this article, major revisions in the DSM-5 criteria for substance-related and addictive disorders are summarized.

Keywords: DSM-5, diagnostic classification systems, substance-related and addictive disorders.