Psychiatria pre prax 6/2009

Výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů s epilepsií

doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., MUDr. Věra Zelená

Epilepsie jakožto chronické onemocnění mozku je velmi často provázena psychiatrickými komorbiditami, které podle všeho zhoršují kvalitu života pacientů často i významněji než vlastní epileptické záchvaty. Rovněž je častý výskyt sexuálních poruch, které významně korelují s mírou deprese a úzkosti. Psychické poruchy, stejně jako sexuální dysfunkce však zůstávají u pacientů s epilepsií velmi často poddiagnostikovány a neléčeny.

Kľúčové slová: epilepsie, psychiatrické komorbidity, sexuální dysfunkce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexual dysfunctions in patients with epilepsy

Epilepsy as a chronic brain dysfunction is often accompanied by psychiatric comorbidities that can worsen quality of life even more than epileptic seizures themselves. Frequent sexual dysfunction and its correlation with depression and anxiety rate is also referred in epileptic patients. Psychiatric disorders as well as sexual dysfunction are often underdiagnosed and undertreated.

Keywords: epilepsy, psychiatric comorbidities, sexual dysfunction