Psychiatria pre prax 4/2003

Vplyv antipsychotickej liečby na hmotnosť pacientov

MUDr. Radovan Vaškovský

Pomerne širokou oblasťou farmakologickej liečby je skupina antipsychotík, preferenčne používaná v liečbe psychotických porúch. Naším sledovaním pomerne rozsiahlej skupiny 120 pacientov sme získali vlastné skúsenosti so zmenou hmotnosti u pacientov na antipsychotickej liečbe. Potvrdilo sa nám, že pacienti užívajúci atypické antipsychotiká dosahujú výraznejší nárast hmotnosti v porovnaní s klasickými anti­psychotikami. Dané sledovanie nám ponúka prehľadnú skúsenosť s možnou mierou ovplyvnenia hmotnosti u pacientov liečených antipsychotikami, či už tzv. klasickými, alebo novšími a modernejšími – atypickými.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vplyv antipsychotickej liečby na hmotnosť pacientov

Pomerne širokou oblasťou farmakologickej liečby je skupina antipsychotík, preferenčne používaná v liečbe psychotických porúch. Naším sledovaním pomerne rozsiahlej skupiny 120 pacientov sme získali vlastné skúsenosti so zmenou hmotnosti u pacientov na antipsychotickej liečbe. Potvrdilo sa nám, že pacienti užívajúci atypické antipsychotiká dosahujú výraznejší nárast hmotnosti v porovnaní s klasickými anti­psychotikami. Dané sledovanie nám ponúka prehľadnú skúsenosť s možnou mierou ovplyvnenia hmotnosti u pacientov liečených antipsychotikami, či už tzv. klasickými, alebo novšími a modernejšími – atypickými.