Psychiatria pre prax 4/2016

Vliv kombinované psychoterapeutické a psychofarmakologické léčby na dlouhodobou kompenzaci diabetu mellitu 1. a 2. typu

MUDr. Jana Komorousová, MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D., MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.

U nemocných diabetem mellitem se častěji vyskytují některé psychické poruchy, zejména deprese. Komorbidní psychické poruchy zhoršují prognózu diabetu a naopak, diabetes zhoršuje průběh psychických poruch. Z výsledků dosavadního výzkumu vyplývá nutnost intervenovat u diabetiků kromě další péče i psychiatricky, ale závěry studií jsou nejednotné v efektivitě této intervence na zlepšení kompenzace diabetu. Retrospektivní sledování v předkládané práci se týká 72 diabetiků léčených jedním psychiatrem v průběhu posledních několika let. Jsou srovnávány skupiny diabetiků 1. a 2. typu a druhy psychiatrické intervence (psychoterapie, psychofarmaka a kombinace obou přístupů) a posuzován jejich vliv na kompenzaci diabetu. Bylo zjištěno zlepšení psychického stavu pacientů, ale ne vliv na kompenzaci diabetu.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, psychoterapie, psychofarmaka, kompenzace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effect of a combined psychotherapeutic and psychopharmacologic treatment on a long-term glycemic control in diabetes mellitus type 1 and 2. A retrospective study

Some mental disorders, especially depression, are more prevalent in patients with diabetes mellitus. Comorbid mental disorders deteriorate prognosis of diabetes mellitus and alternatively, diabetes mellitus deteriorates the course of mental diseases. Results of existing research suggest that diabetic patients need a psychiatric intervention in addition to a standard care, nonetheless, the study results are unequivocal regarding effectiveness of the intervention in glycemic control improvement. The retrospective observation in the presented study concerns 72 diabetic patients, who were treated by one psychiatrist over the past few years. A comparison of psychiatric intervation modalities (psychotherapy, psychoactive drug treatmentor a combination of both) in type 1 and type 2 diabetic patients is presented. No association of mental state improvement and glycemic control improvement was found.

Keywords: diabetes mellitus, psychotherapy, psychoactive drugs, glycemic control