Psychiatria pre prax 3/2003

Venlafaxin – bezpečnosť a tolerovanie pacientmi pri ambulantnej liečbe

doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.

Autor spracoval údaje o akútnej (8týždňovej) fáze ambulantnej liečby psychických porúch venlafaxinom. Súbor pozostáva z 500 pacientov (priemerný vek 48,5 r., 350 žien). Najpočetnejšiu skupinu tvorili depresívne poruchy (59,2 % súboru), úzkostné poruchy tvorili 33,6 % súboru, ďalšie typy psychických porúch boli zriedkavé. Najčastejšie iniciálne denné dávky venlafaxinu boli 100 mg. U 25,6 % pacientov išlo o monoterapiu, z pridružených psychofarmák sa najčastejšie používali anxiolytiká (u 38,0 % pacientov). V hodnotenom období sa u 45,6 % pacientov dosiahla remisia buď s plným ústupom príznakov, alebo s minimálnymi reziduálnymi príznakmi. U ďalších 47,6 % pacientov sa pozorovalo zmiernenie príznakov poruchy a len u 6,8 % pacientov bola liečba nedostatočne účinná, alebo sa predčasne ukončila pre výrazné nežiaduce účinky. Mierne nežiaduce účinky sa vyskytli u 22,6 % pacientov. Najčastejšie išlo o gastrointestinálne obtiaže. Výrazné nežiaduce účinky sa zistili u 1,8 % pacientov a 3,8 % pacientov malo ťažké nežiaduce účinky a liečba venlafaxinom bola preto predčasne ukončená. Aj medzi výraznými a ťažkými nežiaducimi účinkami prevládali gastrointestinálne obtiaže. Hypertenzia sa objavila u jedného pacienta, poruchy sexuálnych funkcií u dvoch pacientov (mužov). Výsledky štúdie sa zhodujú s údajmi z viacerých kontrolovaných štúdií. Podľa získaných výsledkov je venlafaxin účinný pri depresívnych a úzkostných poruchách. Aj v diagnosticky nehomogénnom súbore sa zistila dobrá terapeutická účinnosť venlafaxinu, bezpečnosť a dobre tolerovanie liečby chorými.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Venlafaxin – bezpečnosť a tolerovanie pacientmi pri ambulantnej liečbe

Autor spracoval údaje o akútnej (8týždňovej) fáze ambulantnej liečby psychických porúch venlafaxinom. Súbor pozostáva z 500 pacientov (priemerný vek 48,5 r., 350 žien). Najpočetnejšiu skupinu tvorili depresívne poruchy (59,2 % súboru), úzkostné poruchy tvorili 33,6 % súboru, ďalšie typy psychických porúch boli zriedkavé. Najčastejšie iniciálne denné dávky venlafaxinu boli 100 mg. U 25,6 % pacientov išlo o monoterapiu, z pridružených psychofarmák sa najčastejšie používali anxiolytiká (u 38,0 % pacientov). V hodnotenom období sa u 45,6 % pacientov dosiahla remisia buď s plným ústupom príznakov, alebo s minimálnymi reziduálnymi príznakmi. U ďalších 47,6 % pacientov sa pozorovalo zmiernenie príznakov poruchy a len u 6,8 % pacientov bola liečba nedostatočne účinná, alebo sa predčasne ukončila pre výrazné nežiaduce účinky. Mierne nežiaduce účinky sa vyskytli u 22,6 % pacientov. Najčastejšie išlo o gastrointestinálne obtiaže. Výrazné nežiaduce účinky sa zistili u 1,8 % pacientov a 3,8 % pacientov malo ťažké nežiaduce účinky a liečba venlafaxinom bola preto predčasne ukončená. Aj medzi výraznými a ťažkými nežiaducimi účinkami prevládali gastrointestinálne obtiaže. Hypertenzia sa objavila u jedného pacienta, poruchy sexuálnych funkcií u dvoch pacientov (mužov). Výsledky štúdie sa zhodujú s údajmi z viacerých kontrolovaných štúdií. Podľa získaných výsledkov je venlafaxin účinný pri depresívnych a úzkostných poruchách. Aj v diagnosticky nehomogénnom súbore sa zistila dobrá terapeutická účinnosť venlafaxinu, bezpečnosť a dobre tolerovanie liečby chorými.