Psychiatria pre prax 2/2019

Udržovací léčba schizofrenie dlouhodobě působícími injekčními antipsychotiky – práce s pacienty a rodinnými příslušníky

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

V článku je diskutován význam edukace pacientů se schizofrenií a jejich rodinných příslušníků při zahájení terapie a v průběhu udržovací léčby dlouhodobě působícími injekčními antipsychotiky. Předně je důležité vybrat vhodnou subpopulaci pacientů pro tento způsob léčby. Edukaci by měl provádět zkušený profesionál, který má sám k této léčbě pozitivní postoj. V průběhu diskuze je třeba s pacienty a jejich rodinnými příslušníky probrat výhody (ale také nevýhody) terapie dlouhodobě působícími injekčními antipsychotiky spíše než se zaměřit jen na způsob aplikace. Edukovat je vhodné i další členy terapeutického týmu. V edukaci je třeba pokračovat po celou dobu léčby, protože jedině tak lze dosáhnout lepších a stabilnějších výsledků celé terapie.

Kľúčové slová: schizofrenie, dlouhodobě působící injekční antipsychotika, udržovací léčba, edukace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Maintenance treatment of schizophrenia with long‑acting injectable antipsychotics – work with patients and their family members

The article discusses the importance of education aimed to patients with schizophrenia and their family members during the initiation and during the course of maintenance treatment with long-acting injectable antipsychotics. It is very important to choose the optimal subpopulation of patients for this type of treatment. Education should be led by experienced professional with positive attitude to this treatment. It is necessary to discuss with patients and their family members the advantages (and disadvantages) of treatment with long-acting injectable antipsychotics rather than only injection procedure. Education is needed for other staff members too. The continuation of education is necessary during the whole course of treatment because only this procedure can provide better and more stable treatment outcome.

Keywords: schizophrenia, long‑acting injectable antipsychotics, maintenance treatment, education