Psychiatria pre prax 2/2016

Trazodon v terapii behaviorálních a psychologických příznaků demence

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

V neintervenční poregistrační studii byl zkoumán efekt trazodonu na behaviorální a psychologické symptomy demence u pacientů trpících různými typy demence. Trazodon ve formě s řízeným uvolňováním (Trittico AC) se ukázal jako účinná léčba s minimem nežádoucích účinků. Nejlépe byly ovlivněny poruchy spánku, deprese, úzkost a agitovanost. Trazodon tak představuje bezpečnější alternativu k běžně používaným antipsychotikům.

Kľúčové slová: behaviorální a psychologické příznaky demence, demence, deprese, poregistrační studie, trazodon

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Trazodone in the treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia

The effect of trazodone on behavioral and psychological symptoms of dementia was examined in a postauthorisation noninterventional study in patients suffering from different types of demenia. Trazodone controlled-release (Trittico AC) proved to be an effective treatment with minimal side effects. Sleep disorders, depression, anxiety and agitation were affected to the highest degree. Trazodone represents a more safe alternative to the commonly used antipsychotic drugs.

Keywords: behavioral and psychological symptoms of dementia, postauthorisation study, dementia, depression, trazodone