Psychiatria pre prax 1/2006

Terapie alkoholového odvykacího syndromu

MUDr. Zdeněk Faldyna, MUDr. Iveta Zedková

Závislost na alkoholu představuje závažný společenský a medicinský problém. V podmínkách psychiatrické praxe se kromě protialkoholní léčby zaměřujeme také na zvládání odvykacích syndromů se závislostí na alkoholu spojených. Odvykací stavy bývají velmi často první komplikací, která pacienta se závislostí na alkoholu přivádí do psychiatrické léčby. Jsou jednou z nejčastějších indikací psychiatrických konziliárních vyšetření a mohou značně komplikovat průběh léčby somatických onemocnění. Postupy zvládání odvykacích stavů nejsou jednotné, dá se říci, že trend je působit kauzálně na narušenou rovnováhu v aktivitě excitačních a inhibičních neuromediátorů.

Kľúčové slová: alkoholový odvykací syndrom, delirium, delirium tremens.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME THERAPY

Alcohol addiction is a serious social and medical problem. Besides the antialcohol therapy, in a setting of psychiatric practice, we also focus on the management of the withdrawal syndrome connected to alcohol addiction. Withdrawal syndrome is very often one the first complications, what brings patient to psychiatric treatment. It is one of the most common indications for a psychiatric consult and can significantly complicate the course of somatic disorder treatment. Methods for management of withdrawal syndromes are not unified and it is possible to say, that there is a trend to influence causally the impaired balance between excitation and inhibitory neurotransmitters activity.

Keywords: alcohol withdrawal syndrome, delirium, delirium tremens.