Psychiatria pre prax 4/2008

SUICIDALITA U SCHIZOFRENIE

MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Práce uvádí rozpoznané rizikové faktory suicidálního jednání u schizofrenie, jeho hlavní diferenciální diagnostiku a preventivní, resp. léčebné přístupy. Mezi hlavní rizikové faktory patří depresivní symptomatologie, pocity beznaděje, časná stadia onemocnění, anamnéza suici dálního jednání v minulosti, abúzus psychoaktivních látek. Je častější u mužů, u pacientů s relativně zachovanými kognitivními funkcemi a náhledem chorobnosti. V rámci prevence je třeba věnovat pozornost pacientům v počátku nemoci, období po propuštění z hospitalizace, zajištění kontinuity péče, edukaci, zvládání depresivní symptomatologie. Jediným psychofarmakem s prokázaným efektem na suicidální jednání u schizofrenie je klozapin.

Kľúčové slová: suicidalita, schizofrenie, klozapin, rizikové faktory, prevence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SUICIDALITY IN SCHIZOPHRENIA

We review the risk factors of suicidal behavior in schizophrenia, its differential diagnosis as well as treatment and prevention strategies. The main risk factors include depression, hopelessness, early stages of the illness, previous suicidal behavior, and substance abuse. It is more frequent in males, in patients with higher level of cognitive functions and insight. The prevention strategies should focus on the patients in the beginning of the illness, immediately after the discharge, continuity, education, depressive symptomatology. Clozapine is the only psychopharmacological approach with sufficient evidence for its antisuicidal effect.

Keywords: schizophrenia, suicidal behavior, clozapine, risk factors, prevention