Psychiatria pre prax 1/2009

Suicidalita u hospitalizovaných pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (10-ročné sledovanie)

MUDr. Dagmar Breznoščáková, MUDr. Eva Pálová, PhD., MUDr. Boris Bodnár, MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MUDr. Anna Čorbová, MUDr. Klára Lošonciová

Bipolárna afektívna porucha je závažná psychická porucha, klinicky heterogénna, ktorá má takmer v 90 % prípadov rekurentný priebeh. Riziko suicidálneho správania u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou je vysoké, pohybuje sa v rozmedzí 25 – 50 %, riziko dokonanej samovraždy je 10 – 15 % a je až 30-krát častejšie počas depresívnej fázy. Takmer u 50 % pacientov možno predísť samovražednému správaniu adekvátnou liečbou. V práci uvádzame výsledky analýzy charakteristík súboru hospitalizovaných pacientov s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy podľa veku, pohlavia, typu a počtu epizód, aplikovanej liečby a výskytu samovražedných myšlienok a pokusov.

Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, typ epizódy, suicidálne správanie, liečba, lítium

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Suicidalita u hospitalizovaných pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (10-ročné sledovanie)

Bipolárna afektívna porucha je závažná psychická porucha, klinicky heterogénna, ktorá má takmer v 90 % prípadov rekurentný priebeh. Riziko suicidálneho správania u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou je vysoké, pohybuje sa v rozmedzí 25 – 50 %, riziko dokonanej samovraždy je 10 – 15 % a je až 30-krát častejšie počas depresívnej fázy. Takmer u 50 % pacientov možno predísť samovražednému správaniu adekvátnou liečbou. V práci uvádzame výsledky analýzy charakteristík súboru hospitalizovaných pacientov s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy podľa veku, pohlavia, typu a počtu epizód, aplikovanej liečby a výskytu samovražedných myšlienok a pokusov.

Keywords: bipolárna afektívna porucha, typ epizódy, suicidálne správanie, liečba, lítium