Psychiatria pre prax 4/2005

Subtypizace dětského autizmu

doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Přehledová studie přináší souhrn dosavadních poznatků. Představuje nejprve práce zkoumající spolehlivost standardizovaných diagnostických kritérií pro dětský autizmus a pervazivní vývojové poruchy u různých diagnostických systémů. Vlastní subtypizační práce rozděluje na práce založené na subtypizaci psychopatologických příznaků a na práce založené primárně na subtypizaci neurobiologických proměnných. V diskuzi poukazuje na naléhavou potřebu užší subtypizace autizmu a navrhuje další směry výzkumu.

Kľúčové slová: dětský autizmus, pervazivní vývojové poruchy, subtypy, psychopatologie, neurobiologie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SUBTYPES OF CHILDHOOD AUTISM

An overview study deals with a summary of current knowledge. At first, studies evaluating the reliability of standardized diagnostic criteria for childhood autism and pervasive developmental disorders in various diagnostic manuals were introduced. In the second part, subtyping efforts were divided into studies based primarily on subtypisation of psychopathological symptoms, and into studies using primarily neurobiological variables. In the discussion it was shown that the identification of narrow autistic subtypes was urgently needed. Further directions in autistic research were suggested.

Keywords: childhood autism, pervasive developmental disorders, subtypes, psychopathology, neurobiology.