Psychiatria pre prax 2–3/2010

Stimulácia blúdivého nervu v liečbe farmakorezistentnej depresie

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

Aktuálne dostupné terapeutické intervencie určené na liečbu farmakorezistentnej depresie sú nedostatočné. Správy o antidepresívnom účinku liečby pomocou stimulácie blúdivého nervu nezávislom od úpravy záchvatovej aktivity u pacientov s epilepsiou, ako aj využívanie antiepileptík v liečbe depresívnych porúch podnietili výskum v tejto oblasti. Viaceré, predovšetkým otvorené štúdie poukázali na bezpečnosť a účinnosť tohto typu liečby pri redukcii depresívnych príznakov, pričom jej účinnosť narastala s dĺžkou trvania liečby. Stimulácia blúdivého nervu sa vďaka týmto štúdiám javí ako zaujímavý terapeutický prístup, je potrebný ďalší klinický výskum, ktorý potvrdí jednoznačnú účinnosť v liečbe farmakorezistentnej depresie.

Kľúčové slová: stimulácia blúdivého nervu, farmakorezistentná depresia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vagus nerve stimulation in treatment-resistant depression

Currently available therapeutic interventions for treatment-resistant depression are limited. Reports of antidepressant effects independent of seizure control in patients with epilepsy, along with the use of multiple anticonvulstants in the treatment of depression, has led to the investigation of vagus nerve stimulation treatment as a potential adjunctive treatment for depression. Numerous, almost open studies have demonstrated the safety and efficacy of this kind of treatment in reducing severity of depression and the efficacy increased over time. Vagus nerve stimulation treatment seems to be an interesting new approach to treating medication-resistant depression. Despite the promising results reported mainly in open studies, further clinical research is needed to confirm its efficacy in treatmentresistant depression.

Keywords: vagus nerve stimulation, treatment-resistant depression.