Psychiatria pre prax 3/2013

Stigmatizace v pedopsychiatrii

doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.

Duševní porucha způsobuje stigmatizaci. Důsledkem stigmatizace je diskriminace. Destigmatizace a zlepšení kvality péče se staly jedním z hlavních témat psychiatrie v posledních deseti letech. Jak je to ale se stigmatizací u dětí a adolescentů, kteří trpí psychickou poruchou? Cílem práce je přinést přehled základních informací o stigmatizaci v pedopsychiatrii a zamyslet se nad jejími důsledky i cestami prevence.

Kľúčové slová: stigma, duševní nemoci, děti a adolescenti, důsledky, prevence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stigmatisation in child and adolescent psychiatry

Mental illness is associated with stigma. The consequence of stigma is discrimination. Destigmatisation and improving the quality of care in psychiatry became the main targets for psychiatry within the last ten years. How is it with the stigmatisation of mentally ill children and adolescents? The aims of this article is to bring a review of basic informations about stigmatisation in child and adolescent psychiatry and to discuss the consequences and prevention of it.

Keywords: stigma, mental disorders, children and adolescence, consequences prevention.