Psychiatria pre prax 1/2007

Současný pohled na dětskou a adolescentní depresi

MUDr. Iva Dudová

Přehledový článek se zabývá dětskou a adolescentní formou depresivní poruchy. Juvenilní deprese je závažná recidivující porucha se sociálními následky, často vedoucí ke společenské izolaci, zatížená vysokým rizikem sebevraždy. Její diagnostika a léčba je obtížnější než u dospělých pacientů. Krátce je shrnuta klasifikace, epidemiologie, etiologie, diferenciální diagnostika, průběh a prognóza juvenilní deprese. Více rozpracován je klinický obraz deprese typický pro předškolní, školní a adolescentní věk. Je zmíněna vysoká komorbidita dětské deprese, jako příklad je uvedena komorbidita deprese a diabetu. Zvýšená pozornost je věnována farmakoterapii deprese dětí a adolescentů, zejména postavení antidepresiv typu SSRI a současným doporučením pro bezpečnou a efektivní terapii. S ohledem na klinickou zkušenost a na mezinárodní pedopsychiatrická doporučení zůstávají jako léky první volby v této indikaci SSRI. Článek je doplněn kazuistickou ilustrací.

Kľúčové slová: deprese, dětský a adolescentní věk, antidepresiva, SSRI.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONTEMPORARY VIEW ON CHILD AND ADOLESCENT DEPRESSION

An overview article deals with child and adolescent form of depressive disorder. Juvenile depression is a severe recurrent disorder with social consequences often leading to social isolation. Suicide risk is substantially increased. Diagnostics and treatment of juvenile depression is more difficult than in adult depression. A brief overview of classification, epidemiology, etiology, differential diagnostics, course, and prognosis is given. Differences in clinical pictures of preschool, school and adolescent depression are described. High frequency of comorbid diagnoses in juvenile depression is mentioned, with an example of comorbidity of depression and diabetes. Last part of the article summarizes pharmacotherapy of child and adolescent depression. Special attention is focused on SSRI antidepressants and on contemporary recommendations for safe and effective therapy. With respect to international pedopsychiatric experiences, SSRIs remain the leading drugs in this indication. The article is supplemented by a case illustration.

Keywords: depression, childhood, adolescence, antidepressants, SSRI.