Psychiatria pre prax 1/2006

Současnost a perspektivy psychofarmakoterapie ADHD v České republice a v zahraničí

doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Sdělení podává přehled současné mezinárodní psychofarmakologické praxe v léčbě hyperkinetického syndromu, kterou srovnává se současností a perspektivou léčby v České republice. Článek klade důraz na zaznamenání všech léků, které jsou vhodné pro jednotlivé typy hyperkinetického syndromu a komorbidních poruch chování.

Kľúčové slová: ADHD, psychofarmakologie, současnost, budoucnost, poruchy chování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PRESENT AND FUTURE OF ADHD PSYCHOPHARMACOLOGY IN CZECH REPUBLIC AND IN ABROAD

Review characterized international psychopharmacological praxis in therapy of ADHD. Paper compared present and future at ADHD psychopharmacology in Czech republic. Author takes down all drugs what are uses full in various types of ADHD and co morbid conduct disorders.

Keywords: ADHD, psychopharmacology, present, future, conduct disorder.