Psychiatria pre prax 2/2002

Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby

MUDr. Roman Jirák, CSc.

Kognitivní farmakoterapie Alzheimerovy choroby se snaží o ovlivnění základních známých etiopatogenetických článků nemoci. Nejvíce je v současnosti zaměřena pozornost na zlepšení centrální acetylcholinergní transmise. Jsou používány především inhibitory acetylcholinesteráz, které představují léky první volby u lehkých až středních případů Alzheimerovy choroby. Tato léčba je dále doplňována řadou přístupů, které jsou teoreticky zdůvodnitelné, v praxi však často nemusí mít výraznější efekt, nejsou to vždy přístupy, odpovídající „evidence based“ medicíně. Je zmíněno použití látek, zlepšujících mozkový metabolizmus, vychytávajících volné kyslíkové radikály, zlepšující výdej nervových růstových hormonů, ovlivňující zánětlivé změny mozku, snižující nadměrný influx kalcia do neuronů.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, inhibitory acetylcholinesterázy, nootropika, scavengery volných radikálů, blokátory kalciových kanálů, nervové růstové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in the cognitive pharmacotherapy of Alzheimer´s disease

The cognitive pharmacotherapy of Alzheimer´s disease attempts to influence basic well-known ethiopatogenetic aspects of this disease. The attention is now being directed towards the improvement of acetylcholinergic transmission. Widely used acetylcholinesterase inhibitors are the first therapeutical choice in mild and moderate cases of Alzheimer´s disease. This treatment can be combined with other means, which might be theoretically substantiated, but they do not necessarily bring significant impact in practice. These therapeutical modalities do not sometimes correspond to „evidence based“ medicine. The use of other drugs, that are mentioned in this article, have been shown to improve brain metabolism, to control the uptake of free oxygen radicals, to modify inflammatory changes in brain, to increase output of nervous growth hormones and decrease the excessive flow of calcium into neurons.

Keywords: Alzheimer´s disease, acetylcholinesterase inhibitors, nootropic drugs, free oxygen radical scavengers, calcium channels blocking agents, nerve growth factors.