Psychiatria pre prax 6/2002

Somatická onemocnění a nezaměstnanost

doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc.

Již několik desetiletí jsou studovány psychosociální události v životě člověka z hlediska jejich dopadu na zdraví. K nim patří i ztráta práce. Na ztrátu práce reaguje postižený především emocemi. Jde o psychologické a psychiatrické důsledky, jednak krátkodobé, jednak dlouhodobé. Dochází i ke zhoršení poměrů sociálních. To vše pak vede mimo zvýšenou konzumaci alkoholu, drog, zvýšenou sebevražednost, zvýšení úmrtnosti i k ovlivnění somatických onemocnění. V této souvislosti jsou z vnitřního lékařství častěji zmiňována kardiovaskulární onemocnění, gastrointestinální onemocnění, diabetes a astma. Také jsou zmínky z oblasti dermatologie. Článek si všímá prací z poslední doby zachycených pomocí přístupných elektronických zdrojů.

Kľúčové slová: nezaměstnanost, deprese, diabetes, astma, hypertenze.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Somatic diseases and unemployment

During a few decades psychosocial events in one´s life have been studied regarding their impact on human health. Loss of a job is one of them. An affected person reacts to a job loss mainly by emotions. Consequences are psychological and psychiatric, both short term and long term. Usually socials conditions are worsened. All of these then influence somatic diseases besides of increased alcohol use, drug use, rise in suicide rates and increased mortality. In this connection, cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases, diabetes and asthma are most commonly mentioned. Others include dermatological disorders. The article comments on papers lately made available on web sources.

Keywords: unemployment, depression, diabetes, asthma, hypertension.