Psychiatria pre prax 4/2010

Sexuální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., PhDr. Petra Kotková

Sexuální život je významným faktorem ovlivňujícím kvalitu života. Symptomy i léčba Parkinsonovy nemoci mají markantní vliv na sexuální funkce osob s tímto onemocněním. Navzdory tomu je tématu věnována celosvětově minimální výzkumná pozornost a dosud uváděné závěry provedených publikovaných studií jsou často velmi odlišné. Tato přehledová studie se zabývá především otázkou deteriorace sexuálních funkcí u osob s Parkinsonovou nemocí a bio-psycho-sociálními faktory, které mají vliv na sexualitu osob s Parkinsonovou nemocí. Jsou uvedeny nejčastější sexuální dysfunkce mužů a žen s Parkinsonovou nemocí a základní informace a doporučení týkající se jejich léčby.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, sexuální funkce, sexuální dysfunkce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexual dysfunction in Parkinson’s disease

Sexual life is an important aspect of the quality of life. The symptoms and treatment of the PD influence the sexuality of the people with this disease. This topic, however, has been devoted minor scientific attention, and conclusions of the researchers that have been carried out so far are often contradictory. The article therefore sums up the most important researches of the question oriented on bio-psychosocial factors causing a deterioration of the patiens´ sexual functions. The article contains frequently sexual dysfunctions of the men and women with Parkinson´s disease and basic information and recommendation about the treatment of these dysfunctions.

Keywords: Parkinson´s disease, sexual functions, sexual dysfunctions.