Psychiatria pre prax 2/2014

Sexsomnia a právo

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., PhDr. Michal Chovanec, JUDr. Štefan Demko

Príspevok prináša informácie ohľadom sexsomnie, ktorá spadá do širokého okruhu porúch spánku – parasomnií. Čitateľovi poskytne informácie o chorobe, jej vzniku, vyvolávajúcich a rizikových faktoroch, liečbe, diferenciálnej diagnostike a prístupe slovenskej legislatívy k problematike sexsomnie.

Kľúčové slová: sexsomnia, vyvolávajúce faktory, diferenciálna diagnostika, liečba, slovenská legislatíva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexsomnia and law

The aim of this study is to bring the overview of sexsomnia which belongs into a wide range of sleep disorders – parasomnias. It provides the reader with information about this disease, its origin, risk and causing factors, treatment, differential diagnosis and approach to the issue of Slovak legislation.

Keywords: sexsomnia, causing factors, differential diagnosis, treatment, slovak legislation.