Psychiatria pre prax 5–6/2010

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě deprese

MUDr. Bc. Libor Ustohal

Článek se zabývá použitím repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v léčbě deprese. Jejím principem je ovlivnění mozku pomocí proměnného magnetického pole. Jedná se o bezpečnou a dobře tolerovanou metodu s minimem nežádoucích účinků. V psychiatrii je s ní nejvíce zkušeností právě v léčbě deprese. Je prokázáno, že ovlivňuje kortikální excitabilitu a metabolickou aktivitu neuronů. Do současnosti bylo provedeno velké množství studií o její účinnosti v léčbě deprese, které lze rozdělit do tří generací. Výsledky různých studií byly shrnuty v několika metaanalýzách, z nichž zejména ty poslední ukazují, že se jedná o slibnou terapeutickou metodu, i když ještě mnohé otázky, zejména týkající se přesného mechanizmu jejího působení, nastavení nejvhodnějších stimulačních parametrů a výběru nejlépe ovlivnitelných pacientů, zůstávají nezodpovězeny.

Kľúčové slová: deprese, princip rTMS, kontraindikace rTMS, antidepresivní působení rTMS, účinnost rTMS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression

This article concerns with the use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of depression. Its principal is to influence the brain using variable magnetic field. This method is safe and well tolerated with the minimum of side-effects. We have most experiences in psychiatry just in the treatment of depression. It is documented that rTMS influences cortical excitability and metabolic activity of neuronal cells. It has been conducted a lot of studies of its efficacy in the treatment of depression, which can be divided into three generations. Their outcomes were summarized in several metaanalyses. Last metaanalyses confirm that rTMS is a promising therapeutic method, although a lot of questions concerning especially with an exact mechanism of its action, optimal stimulation parameters and a selection of optimal patients, remain unanswered.

Keywords: depression, principle of rTMS, contraindications of rTMS, antidepressive effect of rTMS, efficacy of rTMS.