Psychiatria pre prax 5/2007

Quetiapin v léčbě depresivní fáze bipolární afektivní poruchy

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

V článku je charakterizována bipolární afektivní porucha včetně subtypů bipolární poruchy I a II a quetiapin jako antipsychotikum 2. generace. Stručně jsou probrány indikace quetiapinu u psychóz schizofrenního okruhu, v léčbě akutní manie a další. Především je prezentována studie BOLDER, prokazující účinnost quetiapinu v léčbě depresivní fáze bipolární afektivní poruchy.

Kľúčové slová: manická a depresivní fáze bipolární afektivní poruchy, quetiapin, indikace quetiapinu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

QUETIAPINE IN THE TREATMENT OF DEPRESSIVE EPISODE BAD

There are characteresed the bipolar affective disorder inclusive bipolar I and II disorder and quetiapine as antipsychotic the second generation. There are writed the indications of quetiapine by schizophrenie, by acute mania etc. It was presented BOLDER trial, where quetiapine has proved effectivity in the treatment of depressive episode BAD.

Keywords: mania and depressive episode of BAD, quetiopin, indication of quetiapin.