Psychiatria pre prax 4/2014

Psychoticky motivovaná objednaná vražda – kazuistika

MUDr. Ivan André, PhD., MUDr. Andrea Heretiková Marsalová, prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Objednávatelia i vykonávatelia tohto typu vrážd sa pohybujú väčšinou v rámci skupín organizovaného zločinu. Novotný et al. (2003) však opísali dve kazuistiky objednaných a neuskutočnených vrážd mimo podsvetia. U oboch páchateľov diagnostikovali histriónsku poruchu osobnosti, ktorá ovplyvnila aj motiváciu ich konania. V prezentovanej kazuistike ide o 36-ročnú ženu, netrestanú, bez psychiatrickej anamnézy. Na ulici oslovila neznámych Rómov, aby zavraždili jej exmanžela a rodičov. Osobnosť bola simplexná s črtami histriónskej poruchy osobnosti. Znalci však diagnostikovali aj afektívnu poruchu – hypomániu (s elevovanou náladou, tachypsychizmom, zvýšeným asociačným prísunom, pseudoinkoherenciou, odbrzdenosťou a nezodpovedným správaním). Vzhľadom na psychotickú motiváciu znalci navrhli zastaviť trestné stíhanie a nariadiť ochrannú liečbu. Kontrolné vyšetrenie po 4 mesiacoch potvrdilo ústup psychotickej symptomatiky a kritický náhľad vyšetrovanej na motiváciu trestného činu.

Kľúčové slová: objednaná vražda, histriónska porucha osobnosti, hypománia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychotic motivated ordered murder – a case report

Customers and executors of this type of murder belong obviously to the groups of the organized crime. Novotný et al. (2003) have described two case-reports of the ordered and not realized murders outside a criminal environment. Both offenders were diagnosed as the histrionic personality disorder, that has an influence on a motivation of their behavior. In the current case report, 36-years old woman, yet not punished, without psychiatric history. She addressed on the street two unknown Roma men to murder her ex-husband and her parents. Her personality was simplex, with the traits of the histrionic personality disorder. Experts have diagnosed the affective disorder – hypomania as well (with elevated mood, accelerated thinking, increased stream of associations, lost of inhibition, nonresponsible behavior). Regarding to a psychotic motivation of the crime, experts recommended to stop the prosecution and to order a protective treatment. The control examination four month later confirmed the retreat of the psychotic symptomatology and critical insight into a motivation of the crime.

Keywords: ordered murder, histrionic personality disorder, hypomania.