Psychiatria pre prax 4/2005

Problematika vybraných psychických porúch pri epilepsii

MUDr. Jozef Dragašek, MUDr. Milena Drímalová, CSc.

Autori v práci ponúkajú literárny prehľad psychických porúch pri epilepsii doplnený vlastnými skúsenosťami. Psychické poruchy pri epilepsii sú v súčasných diagnostických klasifikáciách kategorizované neadekvátne. Existuje viacero mechanizmov, ktorými epilepsia a psychické symptómy navzájom súvisia. Psychické poruchy pri epilepsii sú často nepoznané a neliečené. Včasná diagnostika a následná liečba sú dôležitými faktormi vplývajúcimi na kvalitu života pacienta.

Kľúčové slová: epileptická depresia, epileptická porucha osobnosti, epileptická psychóza, epileptóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROBLEMS OF SELECTED MENTAL DISORDERS DUE TO EPILEPSY

The authors provide an overview of the published literature on epilepsy and mental disorders due to epilepsy linked with their experiences. The mental disorders due to epilepsy are inadequately categorized by the current classifications. There are many mechanisms by which epilepsy may be associated with psychiatric symptoms. Psychiatric disorders in epilepsy often remain unrecognized and untreated. Prompt diagnosis and treatment is important for patient’s well being.

Keywords: epileptic depression, personality disorder in epilepsy, epileptic psychosis, epileptosis.