Psychiatria pre prax 4/2013

Problematika komorbidity u závislých

PhDr. Linda Katona

Problematika komorbidity u závislých pacientov je stále aktuálnou témou. Článok prináša základné poznatky o prevalencii psychopatologických čŕt u osôb s návykovým správaním, pojednáva o problémoch pri diagnostike, ako aj liečbe komorbidity. Rozpoznanie komorbidity je dôležité, nakoľko ovplyvňuje výber efektívnych liečebných intervencií, ktoré často zahŕňajú farmakologické, psychologické i sociálne postupy.

Kľúčové slová: závislosť, komorbidita, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The issue of comorbidity among substance abusers

The issue of comorbidity among substance abusers is still current. This article informs about the prevalence of psychopathology, diagnostic problems and treatment of comorbidity. Recognizing comorbidity is very necessary for effective choice of interventions which include pharmacological, psychological and social approaches.

Keywords: drug dependence, comorbidity, treatment.