Psychiatria pre prax 4/2004

Príčiny recidív liečených patologických hráčov

MUDr. Jozef Benkovič

Autor sledoval súbor 120 ústavne liečených patologických hráčov v rokoch 1999 až 2001 a katamnesticky vyhodnotil ich recidívy po 6. 12. a 24 mesiacoch od ukončenia liečby. Výsledky porovnal so štúdiou recidív patologických hráčov v USA. Taktiež analyzoval najčastejšie príčiny recidív patologických hráčov v sledovanom súbore. K najčastejším príčinám recidív sledovaného súboru bolo porušovanie finančnej disciplíny abstinujúcich gamblérov, problémy, súvisiace so zmenou životného štýlu abstinenta, alkohol – ako spúšťač, ale aj problém zanedbania doliečovania. V závere autor pripomína dôležitosť takéhoto monitoringu, ako nevyhnutnej spätnej väzby efektivity práce terapeuta.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Príčiny recidív liečených patologických hráčov

Autor sledoval súbor 120 ústavne liečených patologických hráčov v rokoch 1999 až 2001 a katamnesticky vyhodnotil ich recidívy po 6. 12. a 24 mesiacoch od ukončenia liečby. Výsledky porovnal so štúdiou recidív patologických hráčov v USA. Taktiež analyzoval najčastejšie príčiny recidív patologických hráčov v sledovanom súbore. K najčastejším príčinám recidív sledovaného súboru bolo porušovanie finančnej disciplíny abstinujúcich gamblérov, problémy, súvisiace so zmenou životného štýlu abstinenta, alkohol – ako spúšťač, ale aj problém zanedbania doliečovania. V závere autor pripomína dôležitosť takéhoto monitoringu, ako nevyhnutnej spätnej väzby efektivity práce terapeuta.