Psychiatria pre prax 2/2015

Pregabalin v léčbě generalizované úzkosti a lékové závislosti na alprazolamu

MUDr. Juraj Tkáč

Zneužití léků na předpis a závislost na nich jsou časté problémy v podmínkách primární péče. Látky vyvolávající závislost mají vážné účinky na neurotransmiterové systémy zapojené do patofyziologie úzkostných poruch s chronickým užíváním a mohou odhalit zranitelnost nebo vést k organickým změnám, které se projevují jako úzkostná porucha. Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) následuje za obdobím s nízkým stupněm remise a obdobím častých relapsů. Komorbidita s užíváním látek vyvolávajících závislost snižuje pravděpodobnost se zotavit z GAD a zvyšuje riziko exacerbace onemocnění.

Kľúčové slová: pregabalin, úzkost, generalizovaná úzkostná porucha, závislost na lécích.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pregabalin therapy in generalized anxiety disorder and alprazolam dependence

Prescription drug misuse and abuse are also common problems in primary care settings. Substances of abuse have profound effects on neurotransmitter systems involved in the pathophysiology of anxiety disorders and, with chronic use, may unmask a vulnerability or lead to organic changes that manifest as an anxiety disorder. Generalized anxiety disorder (GAD) follows a chronic period with low rates of remission and frequent relapses. Comorbid substance use disorder decreases the likelihood of recovery from GAD and increases the risk of exacerbation.

Keywords: pregabalin, anxiety, generalized anxiety disorder, drug dependence.