Psychiatria pre prax 1/2017

Použití terapeutických dopisů ke zpracování traumatických emocí z dětství

Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Aneta Sandoval, MUDr. Daniela Jelenová, MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., PhDr. Tomáš Divéky, PhD., prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Zuzana Sigmundová

Psaní dopisů je zážitková psychoterapeutická technika, která pomáhá pacientům vyrovnat se se svými vztahy k důležitým osobám z dětství. Sociální a interpersonální zkušenosti z dětství významně ovlivňují chování jedince v dospělém životě. Smyslem psaní dopisů je prožít a pochopit vlastní pocity, zvládnout silnou emoční zkušenost, která souvisí se zraněními v dětství. Práce probíhá v bezpečné atmosféře terapeutického vztahu, kde se pacient může naučit s těmito emocemi zacházet. Základní typy terapeutických dopisů jsou čtyři: necenzurovaný dopis, empatický dopis z „druhého břehu“, dopis „dítěti“ blízké osoby a vizitka dospělého dospělému. Předkládáme konkrétní příklady dopisů pacientů z naší více než 15leté praxe, kdy tuto techniku využíváme především u pacientů s poruchami osobnosti, afektivními a úzkostnými poruchami.

Kľúčové slová: emocionální schémata, terapeutické dopisy, propracování emočních stavů, kognitivně behaviorální terapie, úzkostné poruchy, deprese, poruchy osobnosti, traumatické zážitky z dětství

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Using the therapeutic letters to emotional processing of traumatic emotions from childhood

The letter writing is a psychoterapeutic strategy, which can help to the patients to cope with the relationship to the significant people from their childhood. The social and the interpersonal experience from the childhood significantly affect behavior of the individual in the adult age. The purpose of writing letters is to experience and to understand their own feelings, to cope with strong emotional experiences, which are related to the injuries in the childhood. The letter-writing process is carried out in a safe atmosphere of the therapeutic relationship, where the patients can learn to deal with these emotions. The basic types of therapeutic letters are these four: not censured letter, emphatic letter from the “other side”, the letter to the “inner child” of the significant person and the letter “visit-card”. We present specific examples of the letters from our patients in last more than 15 years of our experience, when this technique is mainly used in patients with personality disorders, affective and anxiety disorders.

Keywords: emotional schemas, therapeutic letters, emotional processing, cognitive behavioral therapy, anxiety disorders, depression, personality disorders, traumatic experiences from childhood