Psychiatria pre prax 4/2002

Postmarkentingové sledování účinnosti tabletové a kapkové formy Tiapridu v léčbě agitovanosti a neklidu ve stáří

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Stárnutí populace zvyšuje počty geriatrických pacientů vyhledávajících zdravotnickou péči. Jedním z dosud málo diagnostikovaných a nedostatečně léčených problémů vyššího věku jsou poruchy chování, které mají v této věkové skupině multifaktoriální etiologii. V práci je podán přehled současných farmakoterapeutických přístupů u poruch chování ve stáří (neklid, agitovanost, agresivita, zmatenost). Jsou prezentovány výsledky postmarketingového sledování účinnosti a bezpečnosti tabletové a kapkové formy tiapridu u souboru 1540 pacientů s akutně vzniklou poruchou chování. Výsledky naznačují dobrou a vzájemně srovnatelnou terapeutickou účinnost obou forem tiapridu. Po 14 dnech léčby poklesla intenzita symptomů behaviorální poruchy o 50% a klinicky význammného zlepšení bylo dosaženo u 89% léčených nemocných. Výskyt nežádoucích účinků byl nízký a odpovídá výskytu při podávání placeba v publikovaných klinických studiích s tiapridem.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Postmarkentingové sledování účinnosti tabletové a kapkové formy Tiapridu v léčbě agitovanosti a neklidu ve stáří

Stárnutí populace zvyšuje počty geriatrických pacientů vyhledávajících zdravotnickou péči. Jedním z dosud málo diagnostikovaných a nedostatečně léčených problémů vyššího věku jsou poruchy chování, které mají v této věkové skupině multifaktoriální etiologii. V práci je podán přehled současných farmakoterapeutických přístupů u poruch chování ve stáří (neklid, agitovanost, agresivita, zmatenost). Jsou prezentovány výsledky postmarketingového sledování účinnosti a bezpečnosti tabletové a kapkové formy tiapridu u souboru 1540 pacientů s akutně vzniklou poruchou chování. Výsledky naznačují dobrou a vzájemně srovnatelnou terapeutickou účinnost obou forem tiapridu. Po 14 dnech léčby poklesla intenzita symptomů behaviorální poruchy o 50% a klinicky význammného zlepšení bylo dosaženo u 89% léčených nemocných. Výskyt nežádoucích účinků byl nízký a odpovídá výskytu při podávání placeba v publikovaných klinických studiích s tiapridem.