Psychiatria pre prax 3/2013

Postavenie repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie v liečbe depresie vo svetle súčasných poznatkov

MUDr. Jozef Dragašek, PhD., Mgr. Martina Chylová, PhD.

Výskum v oblasti využitia repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie (rTMS) v liečbe pacientov s depresiou sa realizuje viac ako 18 rokov, a za toto obdobie sa podarilo nazhromaždiť značné množstvo vedomostí v súvislosti s používaním tejto terapeutickej metódy. Doterajšie skúsenosti s rTMS pomohli optimalizovať parametre stimulácie, čo v konečnom dôsledku pomohlo zlepšiť klinické účinky tejto techniky. Aktuálne je potrebné ďalej rozvíjať techniku podávania i protokoly liečby pre individualizáciu parametrov a dávkovania rTMS za účelom zabezpečenia presnosti, opakovateľnosti a reprodukovateľnosti podávania rTMS v bežných klinických podmienkach. Optimálna lokalizácia a presná orientácia stimulácie s ohľadom na zvolené anatomické štruktúry a schopnosť realizovať stimuláciu v tej istej lokalizácii v rámci opakovaných terapeutických sedení odstraňuje príčiny variability dané vonkajšími faktormi. Práve vyššie spomenuté požiadavky spojené s podávaním rTMS rieši používanie neuronavigácie. Ďalšie moderné stratégie pre zlepšenie účinnosti rTMS predstavujú skúmanie alternatívnych cieľových lokalizácií stimulácie, než len oblasť dorzolaterálnej prefrontálnej kôry.

Kľúčové slová: repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia, rTMS, stimulácia, depresia, neuronavigácia, prefrontálny kortex.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current status of repetitive transcranial magnetic stimulation in depression treatment

Research into the use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for the treatment of patients with depression has been conducted now for a period of greater than 18 years and a considerable body of knowledge has accumulated informing its use. Such experience with rTMS has optimized the parameters of stimulation, resulting in improved clinical effects of this technique. Techniques and protocols for individually targeting and dosing rTMS urgently need to be developed further in order to ascertain the accuracy, repeatability and reproducibility required of TMS in clinical applications. Optimal localization and orientation of stimuli with respect to the targeted anatomical structure and maintaining the stimuli location in repeated stimulations eliminates the root causes of variability due to physical factors. Keeping the above-mentioned important caveats in mind, navigation solves many of the critical measurement issues associated with TMS. Another strategy for improving rTMS efficacy may be to explore alternatives to the conventional stimulation target in the dorsolateral prefrontal cortex.

Keywords: repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS, stimulations, depression, neuronavigation, prefrontal cortex.