Psychiatria pre prax 1/2004

Poruchy příjmu potravy – rizikové faktory

PhDr. František David Krch

Diferencovanost problému poruch příjmu potravy a dynamika jejich vývoje vylučuje jednoduchou odpověď na složitou otázku etiologie. Je zřejmé, že neexistuje žádný klíčový rizikový faktor a že téměř vždy jde o určitou konstelaci vlivu sociokulturních a rodinných faktorů, nepříznivých životních událostí, osobnostních rysů, vývojových a biologických faktorů. Autor se zaměřuje především na logiku celkového výkladového rámce vzniku a rozvoje PPP s ohledem na typickou problematiku spojenou s genderem, dospíváním, tělesnými změnami, vlivem rodiny a některými psychologickými faktory.

Kľúčové slová: poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie, komorbidita, dospívání.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risk factors in eating disorders

A simple answer to a complex question about etiology of eating disorders is excluded by their very differentiated nature and by their dynamic development. It is obvious that there is no key risk factor and that almost always there occurs a particular constellation of influence of socio-cultural and family factors, life events, personality features with developmental and biological factors. Author concentrates primarily on the logic of overall interpretation framework related to gender, adolescence, bodily changes, influence of family and certain psychological factors.

Keywords: Eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, comorbidity, adolescence.