Psychiatria pre prax 2/2016

Poruchy lubrikácie a aké máme liečebné možnosti

MUDr. Pavel Turčan , PhDr. Michal Chovanec, MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM, prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Zlyhanie genitálnej odpovede je častý problém u žien a súvisí s telesno-duševnou nepohodou. Neriešený problém s insuficientnou lubrikáciou môže viesť k dyspareunii alebo algopareunii. Jedným z riešení ako problém s lubrikáciou odstrániť je použitie lubrikačného gélu. Článok prináša informácie, ako vybrať ten správny.

Kľúčové slová: zlyhanie genitálnej odpovede, lubrikačné gély

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Insufficient lubrication and what are our therapeutical options

Insufficient lubrication is one of the frequent sexual problems women experience and it can cause psychophysical discomfort. Insufficient lubrication can cause dyspareunia or algopereunia. Using lubricants is one of the solution how to treat insufficient lubrication. The article contains some information how to choose the best one.

Keywords: female sexual arousal disorders, lubricants and moisturizers gels