Psychiatria pre prax 1/2008

PORUCHY CHOVÁNÍ U PACIENTŮ ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Jedním ze tří základních okruhů postižení u Alzheimerovy choroby (ACh) i dalších demencí jsou (kromě poruch kognitivních funkcí a aktivit denního života) tzv. behaviorální a psychologické příznaky demence. Mezi tyto poruchy náleží postižení emotivity (deprese, úzkost aj.), postižení spánku a cyklu spánek – bdění, a také poruchy chování. Tyto poruchy bývají někdy, hlavně ve středních a pokročilých stadiích demence, nejnápadnější i nejvíce zatěžující příznaky. Mohou mít různou podobu. Velmi častá je agitovanost – neustálý, někdy jen mírný neklid. K poruchám chování se také druží doprovodné psychotické příznaky jako: bludy, halucinace, misinterpretace. Jsou probrány možnosti ovlivnění neklidu alzheimerovských pacientů, rozebrány možnosti farmakoterapeutických zásahů.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, antipsychotika, demence, chování, neklid

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BEHAVIORAL DISORDERS IN PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE

One of the three basic involvement in Alzheimer disease and other types of dementia are (besides impairment of cognitive function and activities of daily life) so called behavioral and psychological symptoms of dementia. These disorders include also involvement of emotivity (depression, anxiety, etc.) sleeping disorders and sleeping-vigilance cycle impairment and also behavioral disorders. These disorders are sometimes the most dominant and most disturbing, especially in middle and advanced stages of the disease. They may have different forms. Agitation-persistent and sometimes only slight restlessness is very frequent. Psychotic symptoms sometimes accompany behavioral disorders, e.g. delusions, hallucinations, misinterpretation. Options of agitation treatment are discussed.

Keywords: Alzheimer disease, antipsychotics, dementia, behavioral disorder, agitation