Psychiatria pre prax 5/2007

Pohybová aktivita v léčbě úzkostných a depresivních poruch

MUDr. PhDr. Petr Pastucha

Pravidelná pohybová aktivita může zlepšovat průběh nejen řady somatických onemocnění, ale i potíží psychických. Exaktní objasnění mechanizmu jejího působení na psychiku zůstává zatím nejasné. Její výhodou je poměrně snadná aplikovatelnost v běžné klinické praxi, a to zejména pro některé typy pacientů. K využití pohybové aktivity jako terapeutické metody v rámci komplexního terapeutického přístupu by měly být naplněny její specifické parametry a dodržena indikační kritéria.

Kľúčové slová: pohybová aktivita, deprese, úzkost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHYSICAL ACTIVITY IN THE TREATMENT OF DEPRESSIVE AND ANXIOUS DISORDERS

Regular physical exercise may improve the health in patients with somatic disorders and with mental symptoms as well. The exact mechanism of its efficacy on the psychic state remains still unclear. Its advantage is relatively easy applicability in ordinary clinical practice especially for certain patient types. The use of physical exercise as a therapeutic method, being a part of the complex therapeutic approach, should be applied according to its specific parameters and indication criteria should be fullfiled.

Keywords: physical exercise, depression, anxiety.