Psychiatria pre prax 2/2006

Pohľad na liečbu chronického úzkostného pacienta v psychiatrickej ambulancii

MUDr. Lucia Žlnayová

Cieľom práce bolo zmapovanie prístupu v liečbe chronického úzkostného pacienta v podmienkach súčasnej ambulantnej psychiatrie. Chronický úzkostný pacient bol definovaný podľa MKCh-10: F40-F41 podľa minimálne s dvoma dekompenzáciami úzkostnej poruchy. Materiál a metodika: 61 psychiatrov (29 mužov a 32 žien) s praxou 3–42 rokov (priem. 18,9 roka) vyplnilo semištrukturovaný dotazník. Otázky sa týkali terapie chronického úzkostného pacienta a terapeutického vzťahu. Výsledky: medzi chronickými úzkostnými pacientmi prevažujú ženy. Pacienti sú liečení kombináciou farmakoterapie a psychoterapie. Zo špecifickej psychoterapie bola najčastejšie použitá KBT (30 %). Pri farmakoterapii je pacient najčastejšie liečený monoterapiou antidepresívami (v 44,3 %) alebo kombináciou antidepresíva s benzodiazepínmi (36,1 %). Lekári uviedli zmeny v terapeutickom vzťahu väčšinou v zmysle zlepšenia spolupráce a dôvery.

Kľúčové slová: úzkostné poruchy, farmakoterapia, psychoterapia, terapeutický vzťah.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pohľad na liečbu chronického úzkostného pacienta v psychiatrickej ambulancii

Cieľom práce bolo zmapovanie prístupu v liečbe chronického úzkostného pacienta v podmienkach súčasnej ambulantnej psychiatrie. Chronický úzkostný pacient bol definovaný podľa MKCh-10: F40-F41 podľa minimálne s dvoma dekompenzáciami úzkostnej poruchy. Materiál a metodika: 61 psychiatrov (29 mužov a 32 žien) s praxou 3–42 rokov (priem. 18,9 roka) vyplnilo semištrukturovaný dotazník. Otázky sa týkali terapie chronického úzkostného pacienta a terapeutického vzťahu. Výsledky: medzi chronickými úzkostnými pacientmi prevažujú ženy. Pacienti sú liečení kombináciou farmakoterapie a psychoterapie. Zo špecifickej psychoterapie bola najčastejšie použitá KBT (30 %). Pri farmakoterapii je pacient najčastejšie liečený monoterapiou antidepresívami (v 44,3 %) alebo kombináciou antidepresíva s benzodiazepínmi (36,1 %). Lekári uviedli zmeny v terapeutickom vzťahu väčšinou v zmysle zlepšenia spolupráce a dôvery.

Keywords: úzkostné poruchy, farmakoterapia, psychoterapia, terapeutický vzťah.