Psychiatria pre prax 4/2001

Patologické hráčství

Mgr. Omar Šerý, Ph.D.

Cílem článku je přinést lékařům přehlednou informaci o problematice patologického hráčství. Patologické hráčství se vyskytuje u přibližně 1–3 % osob. Každoročně patologických hráčů přibývá. Diagnostiku lze provádět nejlépe pomocí DSMIV či SOGS (South Oaks Gambling Screen), eventuelně pomocí MKN-10. S patologickým hráčstvím se pojí některé kognitivní distorze, které jsou v článku popsány. Mnohé skutečnosti svědčí spíše pro příbuznost patologického hráčství se závislostí na drogách než pro příbuznost s obsedantně kompulzivní poruchou, jak předpokládá současný model. U patologických hráčů byla prokázána disbalance dopaminového a serotoninového systému. Pohled na současnou léčbu patologického hráčství není jednotný, nicméně převládá názor, že multimodální terapie s využitím kombinací více technik a s využitím organizací poskytujících pomoc gemblerům, se jeví jako nejúčinnější postup při léčbě patologického hráčství.

Kľúčové slová: patologické hráčství, gembler, neurobiologie, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathological gambling

The aim of this paper is to review informations about the pathological gambling. Pathological gambling could become a problem for about 1–3 % of subjects of the population. The diagnosis should be made in the most appropriate way with the DSM IV, SOGS or MKN 10. The author in his review describes some cognitive distortions, connected with pathological gambling. Many facts are pointing out to its relationship rather to drug dependency than to the obsessive-compulsive disorder, model of which is often quoted as the most relevant. Disturbances of dopaminergic and serotonergic systems were observed in pathological gamblers. The present attitudes to the treatment of pathological gambling is not unified, nevertheless the most general opinion prefers the concept of multimodal therapy with combinations of different techniques and with use of organisations established for the help for the pathological gamblers. This approach seems to be the most effective and promising.

Keywords: pathological gambling, gambler, neurobiology, therapy.