Psychiatria pre prax 3/2004

Panická porucha u dětí a adolescentů – část 2.

MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Panická porucha u dětí a adolescentů je dosud podceňovanou diagnózou. Přes svou podobnost s projevem u dospělých často uniká rozpoznání. Při srovnání s dospělými je patrné, že frekvence jednotlivých symptomů se výrazněji neliší. Nejčastěji popisovanými komorbiditami jsou agorafobie, generalizovaná úzkostná porucha, specifická fobie, separační porucha a depresivní porucha. Předpokládanými rizikovými faktory jsou separační porucha, citlivost k úzkosti, deprese a behaviorální inhibice, nepřehlédnutelnou roli hraje i kouření a abúzus drog. V terapii jsou kromě tricyklických antidepresiv, clonazepamu a alprazolamu dobré zkušenosti se skupinou SSRI a postupy kognitivně behaviorální terapie.

Kľúčové slová: panická porucha, děti, adolescenti, komorbidita, rizikové faktory, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Panic disorder in children and adolescents – Part 2: Clinical Picture, Risk factors and therapy

Panic disorder in children and adolescents belongs to usually underestimated diagnoses in paedopsychiatry. The symptom frequency in children and adolescents does not differ substantially from the symptom frequency in adults. The comorbidity most often described in literature is agoraphobia, generalized anxiety disorder, depression, and separation anxiety disorder. Anticipated risk factors comprise separation anxiety disorder, anxiety sensitivity, behavioral inhibition, smoking and drug abuse. Therapeutic experiences available include tricyclic antidepressants, clonazepam, alprazolam as well as SSRI antidepressants and cognitive – behavioral therapy.

Keywords: panic disorder, children, adolescents, comorbidity, risk factors, therapy.