Psychiatria pre prax 2/2004

Panická porucha u dětí a adolescentů – část 1.

MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

V úvodu přehledové práce autoři připomínají obecnou koncepci panické poruchy a problémy její aplikace na dětský a dorostový věk. Podávají souhrnný přehled epidemiologických studií o výskytu panické poruchy jak v retrospektivních studiích u dospělých, tak i v klinických a průřezových studiích dětské a adolescentní populace.

Kľúčové slová: panická porucha, agorafobie, děti, adolescenti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PANIC DISORDER IN CHILDREN AND ADOLESCENTS – PART 1: FUNDAMENTALS OF PRESENT CONCEPT AND EPIDEMIOLOGY

In the introduction of the review article the authors remind of general conception of panic disorder and problems of its application on children and adolescent age. They make a survey of epidemiological data about the occurrence of panic disorder both in retrospective studies in adults and in clinical and normative studies of children and adolescent population.

Keywords: panic disorder, agoraphobia, children, adolescents.